×

Написання великої літери у релігійній лексиці

На сайті Українського Католицького Університету було опубліковано дуже цікаву статтю про написання великої літери у релігійній лексиці. З багатьма термінами (написання) прихожани та священники церков Київського патріархату, Московського патріархату та Автокефальної церкви не погодились би, але ми друкуємо без змін. З поваги для авторів цієї роботи. Редакція “Ближче до Бога” ставить собі за мету за рік зробити в себе на сайті Лексаурус з усіма відповідними словами у Православній традиції.

1. З великої літери пишемо найменування трьох Божих Осіб у християнстві: Бог, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, Син Божий, Ісус Христос, Святий Дух, а також Свята Тройця, Триєдиний Бог, Троїчний Бог, три Божі Особи.

Аналогічно пишемо слова та словосполучення, які є понятійними еквівалентами названих найменувань: Абсолют, Агнець, Адонай, Всевишній, Господь, Елогім, Емануїл, Логос, Месія, Небесний Отець, Спаситель, Творець, Утішитель, Хліб життя, Цар світу, Ягве та ін.

З великої букви пишемо також слова та словосполучення, які позначають Марію — Матір Божу: Богородиця, Пречиста Діва, Пресвята Богоматір, Небесна Мати та ін. Але: Невіста неневісна.

Слово Особа у словосполученні Божа Особа пишемо з великої літери. В інших випадках пишемо його з малої літери:

особа Ісуса Христа
У Христі є дві природи і одна особа.
Примітка 1. Коли слово бог вжите в поганському значенні, тобто позначає не єдиного Абсолюта, а одне із божеств поганського пантеону, пишемо його з малої літери: бог Ваал, бог грому Перун, культ бога Зевса, богиня Венера і т. ін.

Примітка 2. В усталених виразах слова Бог, Господь пишемо з великої літери: Боже поможи; дай Боже здоров’я; дякувати Богові, Господи помилуй, але: бог Мамона обплутав.

Примітка 3. Присвійні прикметники, утворені від власних назв Божих Осіб, пишемо з великої літери: Господній день, Христові слова, Божа благодать. В переносному значенні ці прикметники можна писати з малої літери: боже теля (наївна, непрактична людина).

Примітка 4. В науковій літературі та в перекладах Святого Письма і творів святих Отців особові, вказівні та зворотні займенники всіх відмінків, які вживаються по відношенню до Бога та Богородиці, пишемо з малої літери.

2. З великої літери пишемо назви таїнства Причастя: таїнство Причастя, таїнство Євхаристії, пресвята Євхаристія, святе Причастя, Причастя, Святі Тайни, Тіло і Кров Христова.

Примітка 1. Слово дари пишемо з малої літери: святі дари, євхаристійні дари, Літургія передосвячених дарів.

Примітка 2. У назвах святих таїнств слово таїнство пишемо з малої літери.

Примітка 3. Назви інших святих таїнств пишемо з малої літери: таїнство хрещення, хрещення, таїнство миропомазання, таїнство покаяння, таїнство вінчання, таїнство рукоположення, таїнство єлеопомазання.

3. З великої літери пишемо перше слово в назві свят і постів; назву пишемо без лапок: Благовіщення, Великдень, Покрова, Введення у храм Пресвятої Богородиці, Зелені свята, Неділя всіх святих (на Всіх святих), Різдвяні свята, Свято верховних апостолів Петра й Павла; Великий піст, Петрівка, Пилипівка, Спасівка та ін1.

Лексеми Благовіщення, Богоявлення, Введення, Воздвиження, Вознесіння, Воскресіння, Вхід, Зачаття, Обрізання, Покров, Преображення, Різдво, Стрітення, Усікновення, Успення, які є скороченими назвами свят, пишемо завжди з великої літери, навіть якщо в заголовку перед ними стоїть інше слово, наприклад, свято: на свято Преображенняі Свято Преображення Господнього (у заголовку).

Примітка 1. Коли ці лексеми позначають не свято, а подію історії спасіння, пишемо їх з малої літери. Так само пишемо і інші слова, що позначають ці події (воплочення, відкуплення, зішестя до аду, страсті та ін.):

Після свого воскресіння Христос вознісся на небо.
На богослуженнях стаємо свідками таїнства різдва Христового.
Примітка 2. Лексеми віднайдення, перенесення, покладення, поклоніння, повернення, спомин, переставлення і т. ін., які є родовими позначеннями, пишемо з великої літери тільки тоді, коли вони є першими словами в назві: на свято перенесення мощей святого Миколая Чудотворця, але Перенесення мощей святого Миколая Чудотворця або Свято перенесення мощей святого Миколая Чудотворця (у заголовку).

Примітка 3. У реченні слова святий, верховний, неділя, початок зазвичай пишемо з малої літери:

Зустріч учасників конференції відбулась у неділю мироносиць.
За Юліянським календарем початок церковного року припадає на 14 вересня.
Примітка 4. Лексеми передсвяття, навечір’я, посвяття, віддання пишемо з малої літери: навечір’я Богоявлення 2, передсвяття Різдва.

4. З великої літери пишемо перше слово в назвах церковних відправ, молитов і богослужбових текстів: Літургія передосвячених дарів, Божественна Літургія, «Отче наш», Господня молитва, Трисвяте, Символ віри, Апостольський символ віри, Херувимська пісня та ін. Вирази, які не є повними назвами богослужень, пишемо з малої літери:

У храмі співали вечірню.
Але: На Вечірні П’ятдесятниці у піснеспівах чуємо багато про Святого Духа.
Люди зібралися на молебень.
Але: Після Літургії відправили Молебень до Господа нашого Ісуса Христа.
Цей псалом близький його серцю.
Але: Класична покаянна молитва — Псалом 50.
Примітка 1. Назви молитов, які збігаються з початком тексту молитви, пишемо в лапках: «Отче наш», «Богородице Діво», «Вірую», «Достойно є», «Святий Боже» та ін.

Примітка 2. Коли слово Літургія позначає євхаристійне богослуження, пишемо його з великої літери. Коли йдеться загально про богослуження чи літургійну традицію3, слово літургія пишемо з малої літери: богослов’я літургії (богослов’я богослуження як такого).

Примітка 2. Назви частин богослужень та загальні назви молитов пишемо з малої літери: анафора, проскомидія, литія, ікос, стихира, причасний та ін.

5. З великої літери, але без лапок (і без курсиву) пишемо перше слово у назвах священних та богослужбових книг: Апостол, Біблія, Євангеліє, Коран, Мінея, Празнична мінея, Псалтир, Талмуд, Требник, Тріодь, Цвітна тріодь, Часослов, але: Новий Завіт, Старий Завіт, Святе Письмо, Службовий Апостол, Службове Євангеліє.

З великої літери і без лапок (і курсиву) пишемо також назви канонічних біблійних книг: Книга Буття, Діяння апостолів, Перша книга Макавеїв, Пісня пісень, Послання до Ефесян, Соборне послання ап. Якова та ін.4. Те саме стосується інших назв цих книг: Четверте Євангеліє (Євангеліє від Йоана) та ін.

Назви неканонічних книг (апокрифів, псевдоепіграфів), святоотцівських творів (також анонімних) пишемо за загальним правилом в лапках або виділяємо курсивом: «Дідахе», «Діяння апостола Андрія», «Євангеліє Томи», книга «Успення Марії», «Лист до Варнави», «Псалми Соломонові», «Протоєвангеліє Якова» та ін.

Примітка 1. Коли слово євангеліє вживаємо на позначення благої вісти, пишемо його з малої літери: «Початок євангелія Ісуса Христа» (Мр. 1:1); «це євангеліє Царства буде проповідуватись по всьому світі» (Мт. 24:14); «почувши слово правди, євангеліє свого спасіння…» (Еф. 1:13).

Примітка 2. Коли слова книга і послання не є першими словами в назвах книг Святого Письма або вживаються як родові поняття, пишемо їх з малої літери: Перша книга Хронік, Друге послання до Коринтян, книги Старого Завіту, Соборне послання ап. Юди.

Примітка 3. Збірні назви книг Святого Письма: соборні послання, синоптичні Євангелія, послання з ув’язнення, пастирські послання, а також терміни, які визначають структурні одиниці біблійних текстів: розповідь про народження, розповідь про чуда, розповідь про страсті, архиєрейська молитва, євангеліє дитинства, нагірна проповідь та ін. пишемо з малої літери.

6. У словосполученнях святі Отці, Отці Церкви, апостольські Отці, Отці-апологети, Отці-кападокійці, сирійські Отці та ін. лексему Отець пишемо з великої літери.

7. Лексему Царство та словосполучення Царство Небесне пишемо з великої літери:

Царство Небесне — це стан поєднання в людині божественного і людського.
Царство Боже є Царством досконалої любови.

8. Лексему Церква та її понятійні синоніми (Тіло Христове, Невіста Христова) пишемо з великої літери:

Церква Христова є початком Небесного Царства.
Живлені Христовим Тілом у Євхаристії ми вже належимо до Тіла Христового, тобто Церкви.
Царство Небесне є неможлив им без щирого бажання бути складовою частинкою Тіла Христового, його Невісти — Церкви.
Примітка 1. Коли слово церква позначає архітектурну споруду, пишемо його з малої літери:

У місті є кілька барокових церков.
З великої літери (всі слова) пишемо офіційні (повні) назви Церков (на взір «назв держав та автономних адміністративно-територіяльних одиниць»)5:

Українська Автокефальна Православна Церква
Українська Греко-Католицька Церква
Римо-Католицька Церква в Україні
Українська Православна Церква Київського Патріярхату
Українська Православна Церква.
Якщо географічно-національне означення вживається як назва Церкви, пишемо його з великої літери:

Руська Церква
Київська Церква
Болгарська Церква
відокремлення Української Церкви від Російської
катедральна служба Візантійської Церкви
богослужбові практики Єрусалимської Церкви.
Якщо конфесійно-канонічне означення вживається як назва Церкви, пишемо його (усі слова) з великої літери:

Вселенська Церква
Католицька Церква
Греко-Католицька Церква
Латинська Церква
Православні Церкви в Україні
Східні Церкви
Східні Католицькі Церкви
українські Католицькі й Православні Церкви
історія Українських Автокефальних Православних Церков
створення єдиної Апостольської Православної Церкви України
впродовж XIX ст. Уніятська Церква еволюціонувала.
Примітка 2. З малої літери пишемо лексеми, які вживаються як характеристики Церкви і не є їх офіційними назвами (помісна, національна, самостійна, автокефальна, православна, католицька, некатолицька, уніятська, унійна, українська, патріярша, верховноархиєпископська, митрополича, східна, західна, латинська Церква, Церква свого права, матірна, дочірня Церква, Церква-матір, Церква-сестра, Церква-дочка та ін.):

помісна національна Церква
жодну православну Церкву не було визнано негайно автокефальною
існує близько 30 католицьких Церков східного обряду
примирення українських Церков
помісна Церква — це автокефальна, повністю незалежна від іншої
поза межами патріярших та верховноархиєпископських Церков
митрополича Церква є Церквою свого права.
Коли слова патріярхат, католикосат, верховне архиєпископство, архиєпископство, митрополія і т. ін. входять до словосполучень, які є назвами Церков свого права, пишемо їх з великої літери:

Царгородський Патріярхат
Києво-Галицька Митрополія
об’єднання Українських Церков в один Київський Патріярхат
Східні Католицькі Патріярхати нині мають іншу канонічну основу, ніж Православні
Тмутороканське Архиєпископство було автокефальною одиницею.
Примітка 3. Лексеми, які не вживаються в назві Церкви, а позначають канонічно-адміністративну одиницю Церкви (верховне архиєпископство, архиєпископство, митрополія, екзархат, єпархія, дієцезія, деканат, парохія), пишемо з малої літери:

Верховне архиєпископство Києво-Галицької Церкви
Філадельфійська митрополія є одиницею Церкви свого права
Бучацька єпархія.

9. З великої літери (перше слово) пишемо назви конфесійних феноменів, груп та подій:

Українське православ’я
Вселенське православ’я
Український греко-католицизм
Берестейська унія.

10. З великої літери пишемо всі слова в назвах найвищих церковних органів (на взірець найвищих державних установ6: Патріярший Престол, Римський Апостольський Престол7, Патріярхія, Вселенська Патріярхія, Вселенський Собор, Ватиканський Собор, Патріярший Собор, Патріярший Синод, Постійний Синод, Тимчасовий Синод та ін.:

постанови Другого Ватиканського Собору
Святіший Правлячий Синод РПЦ постановив
митр. Сергій встановив при собі Тимчасовий Синод
виконавчим органом Синоду єпископів є Постійний Синод.
В назвах інших церковних органів з великої літери пишемо лише перше слово: Патріярша курія, Римська курія, Колегія єпископів, Колегія кардиналів, Рада єрархів, Синод єпископів, Берестейський собор, Замойський синод, Конгрегація у справах віри, Церковний трибунал, Єпископська консисторія, Митрополиче управління та ін.

Примітка 1. Коли лексеми собор, синод, курія, колегія, конгрегація, комісія, трибунал та ін. вжито як родові позначення, пишемо їх з малої літери:

усі наступні синоди Київської Церкви
антиунійні собори
праця єпархіяльних комісій.

11. З великої літери пишемо офіційні назви та повні титули найвищих церковних посад (голів патріярших, архиєпископських, верховноархиєпископських, митрополичих Церков): Патріярх Київський і всієї Руси-України, Папа Римський Павло VI, Вселенський Архиєрей, Римський Архиєрей, Верховний Архиєпископ, Києво-Галицький Митрополит, Глава самоуправної Церкви та ін.

Примітка 1. У контекстах, які не передбачають наголошення офіційности найвищих церковних посад, у наукових текстах, а також на позначення родових понять, їх назви пишемо з малої літери:

папа Іван ХХIII скликав Вселенський Собор
Царгородський патріярх Фотій
обрання Київського патріярха
митрополит Московський Йов заявив
послання екзарха України
влада Римського архиєрея
Іларіона вибрали Київським митрополитом.
Примітка 2. Назви посад та титули інших церковних єрархів пишемо з малої літери. В офіційних документах (посланнях, зверненнях, листах та ін.), а також для підкреслення урочистости можемо писати їх з великої літери.

1 Повний список свят див. у розділі Назви свят літургійного року.

2 Термін навечір’я вживаємо без прийменника перед: навечір’я Богоявлення, а не навечір’я перед Богоявленням.

3 В перекладах із західних мов, де слово літургія вживається в ширшому значенні, краще вживати українські терміни богослуження чи літургійна традиція.

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote

Напишіть відгук

%d блогерам подобається це: